งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
The arts and culture Faculty of Liberal Arts

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ช่วงเช้า  ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลกร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมดำหัวขอพรผู้อาวุโสและอธิการบดี ตามประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นประเพณีการดำหัวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมคารวะขอพรผู้อาวุโส สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาวล้านนา โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมเดินขบวนดำหัวไปยังพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยและสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  และ ช่วงบ่าย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณโถงหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร
13 พฤษภาคม 2564
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี) โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีกิจกรรมปลูกต้นอินทนิล จำนวน 16 ต้น โดยใช้ชื่อว่า “ข่วงอินทนิล” เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์เรียนรู้ และเป็นการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
13 พฤษภาคม 2564
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 จากนั้นได้มีพิธีมอบโล่อาจารย์ตัวอย่าง และพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ได้รับโล่อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น ประธานในพิธี อีกทั้ง มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยการวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 พฤษภาคม 2564
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ปลูกป่า สืบชะตา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวยุภา วิเศษศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ปลูกป่า สืบชะตา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ดำเนินการ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังได้รับเกียรติจาก นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 พฤษภาคม 2564
พิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563 แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความห่วงใยต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้มาร่วมพิธีทุกท่าน จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามมาตรการทางสาธารณสุข เว้นระยะห่างทางกายภาพ และเน้นสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยกิจกรรมจะเริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า และ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร จากนั้นจะเป็นพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ โดยผู้แทนองค์กรหลัก และพิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์
13 พฤษภาคม 2564
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสระเกล้าดำหัว ประจำปี 2558
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสระเกล้าดำหัว ประจำปี 2558 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทยอันงดงามที่ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบุคคลและองค์กร มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและการสระเกล้าดำหัวคณบดีและคณาจารย์อาวุโสมี โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นที่ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร
19 พฤษภาคม 2558
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีล้านนาจึงได้จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ขึ้น โดยให้มีพิธีสืบชะตาซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนาเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
19 พฤษภาคม 2558
พิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2563 แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความห่วงใยต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้มาร่วมพิธีทุกท่าน จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามมาตรการทางสาธารณสุข เว้นระยะห่างทางกายภาพ และเน้นสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยกิจกรรมจะเริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า และ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร จากนั้นจะเป็นพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ โดยผู้แทนองค์กรหลัก และพิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์
13 พฤษภาคม 2564